Sản phẩm bán chạy

Những câu hỏi thường gặp với phụ kiện Bosch

Không thể nói chính xác thông số này. Có những yếu tố ảnh hưởng khác nhau: loại vật liệu đang cắt , loại máy đang sử dụng , loại đĩa cắt ,đường kính đĩa, độ sâu cắt , người dùng,…

Vâng, đĩa cắt khô có thể dùng ứng dụng cắt ướt vì đĩa cắt khô được thiết kế có khả năng chịu đựng với nhiệt độ cao. Với ứng dụng cắt ướt sự tỏa nhiệt cao rất ít

Ngược lại đĩa cắt ướt không bao giờ dùng cho cắt khô vì đĩa cắt ướt không thiết kế sử dụng ở nhiệt độ cao.Với ứng dụng cắt khô sự tỏa nhiệt rất nhiều

Tránh nóng: với ứng dụng cắt khô tạo sự tỏa nhiệt cao, ứng dụng cắt ướt trong tình trạng thiếu nước sẽ tạo nhiệt độ cao ,nhu cầu cắt quá nhiều, vật liệu cắt quá cứng

Áp dụng giải nhiệt đĩa cắt: cho máy hoạt động trong tình trạng không tải

Duy trì tốc độ máy (Tốc độ cao sẽ loại bỏ vật liệu càng cao . Điều khiển lực ép khi cắt tùy theo hiệu suất máy , loại vật liệu đang cắt , độ dầy của vật liệu )

Không được. Đĩa cắt kim cương chỉ được dùng để cắt, không thích hợp để tì đè đĩa cắt lên vật liệu cắt.