Sản phẩm bán chạy

Các biểu tượng của Makita có nghĩa gì?